Zvráťme Diabetes Typu 2 je program liečby pomocou úpravy životného štýlu.

Zdravý životný štýl
ako pomoc pri liečbe cukrovky typu 2

Zvráťme Diabetes typu 2 je program liečby pomocou úpravy životného štýlu, so zameraním na úplné alebo čiastočné zvrátenie Diabetu typu 2.

O PROGRAME

Neprenosné ochorenia, medzi ktoré patrí aj Diabetes typu 2, sú jednou z hlavných príčin invalidity, zlého zdravotného stavu, predčasného odchodu do dôchodku zo zdravotných dôvodov a predčasných úmrtí v Európskej únii s nezanedbateľným socioekonomickým dosahom.

Diabetes mellitus je chronické metabolické ochorenie, charakterizované vysokou hladinou glukózy v krvi. Existujú rôzne typy cukrovky, ktoré sú dôsledkom porúch vylučovania, pôsobenia alebo obidvoch účinkov hormónu inzulínu, ktorý reguluje hladinu cukru. Najčastejšou formou je Diabetes typu 2, ktorá predstavuje 90 % všetkých prípadov cukrovky. Zvyčajne sa objavuje v dospelosti, hoci v posledných rokoch sa jej výskyt zvyšuje u mladších ľudí. Výskyt Diabetu typu 2 v Európe sa zvyšuje v dôsledku nárastu nadváhy a obezity, nezdravého stravovania, starnutia a nedostatku fyzickej aktivity.

Projekt Care4Diabetes a program Zvráťme Diabetes typu 2!

Projekt Care4Diabetes je medzinárodným projektom, spolufinancovaným Európskou úniou, do ktorého je zapojených 30 partnerov z 12 krajín. Projekt vznikol za účelom prenosu a praktického uplatnenia inovatívnych postupov, ktoré majú potenciál znížiť výskyt a dopady Diabetu typu 2.

S týmto cieľom sa v rámci projektu Care4Diabetes pilotuje vo všetkých zapojených krajinách program „Reverse Diabetes Now“, na Slovensku pod názvom „Zvráťme Diabetes typu 2!“, ktorý na základe vedeckých poznatkov vypracovala holandská organizácia Voeding Leeft. Program je založený na režimovej liečbe ochorenia Diabetes typu 2 a jeho cieľmi sú:

 • zlepšenie kvality života pacientov,
 • predĺženie očakávanej dĺžky života pacientov,
 • zníženie nákladov na bežnú liečbu,
 • zlepšenie manažmentu ochorenia Diabetes typu 2 vrátane farmakologickej liečby

Program využíva 4 základné piliere, ktorými sú zdravé stravovanie, telesná aktivita, relaxácia a spánok, pričom s pacientami pracuje multidisciplinárny tím vyškolených odborníkov a celá nefarmakologická liečba prebieha pod lekárskym dohľadom.

Stravovanie

Stravovanie

Dietetické zásady v programe Zvráťme Diabetes typu 2! vychádzajú z výživových usmernení holandskej rady pre zdravie (Gezondheidsraad z roku 2015). Cieľom je naučiť účastníkov, aké typy jedál sú pre nich vhodné. Účastníci vyplnia anamnézu svojho životného štýlu, v ktorej uvedú informácie o svojich každodenných stravovacích návykoch, fyzickej aktivite, kvalite spánku, strese, užívaných liekoch a odmeraných hladinách cukru v krvi. Na základe tejto anamnézy im sestra a nutričný terapeut poskytnú individuálne informácie. Každý účastník dostane účastnícku príručku a tridsaťdňové menu s receptami na raňajky, obed a večeru, ktorým sa majú riadiť.

Relaxácia

Relaxácia

Každý programový deň začína relaxačným cvičením pod vedením trénera. Počas každého programového dňa absolvujú účastníci cvičenie, na ktorom sa učia o vzorcoch správania, prekonávaní prekážok a vyrovnávaní sa so stresom. Účastníci zároveň diskutujú o stanovených cieľoch.

Telesná aktivita

Telesná aktivita

Program Zvráťme Diabetes typu 2! zdôrazňuje význam každodennej telesnej aktivity pre zdravie pacientov. Účastníkom sa odporúča, aby sa doma viac hýbali (napr. prechádzka pred obedom, vybavovanie každodenných záležitostí pešo alebo na bicykli, častejšie chodenie po schodoch). Tréner im počas programových dní pomôže identifikovať príležitosti na zaradenie častejšieho pohybu do denného režimu. Počas programových dní absolvujú viacero pohybových cvičení, ktorých účinok sa vyhodnotí na základe merania výšky hladiny cukru v krvi pred cvičením a po ňom.

Spánok

Spánok

O význame fyziológie spánku účastníkov poučia diabetická sestra alebo zdravotná sestra a dietológ. Vysvetlia im vzťah medzi spánkom a ostatnými piliermi programu Zvráťme Diabetes typu 2! a poradia im, ako svoj spánok zlepšiť.

Záujemca o účasť v programe musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • má diagnostikovaný diabetes 2. typu v trvaní najmenej jeden, ale nie viac ako desať rokov
 • v súčasnosti užíva farmakologickú liečbu na diabetes 2.typu (perorálne alebo injekčne podávané lieky alebo inzulín)
 • vek od 20 do 70 rokov
 • index telesnej hmotnosti BMI medzi 25 a 35 (kalkulačka na výpočet BMI)
 • je motivovaný na zmenu životného štýlu
 • je schopný zúčastniť sa programu: dokáže si doma merať hladinu cukru v krvi, má uspokojivé digitálne zručnosti a prístup na internet, dokáže sa zúčastniť skupinových sedení (osobne alebo online), ovláda slovenský jazyk na dostatočnej úrovni
 • nemá chronickú obštrukčnú chorobu pľúc alebo diagnostikované zlyhanie obličiek
 • žena nesmie byť tehotná (alebo v blízkej dobe plánovať tehotenstvo)
 • neabsolvoval bariatrickú operáciu a nemá poruchu príjmu potravy (anorexiu, bulímiu)

Výsledky programu, ktoré zaznamenala organizácia Voeding Leeft v Holandsku:

 • 9 z 10 účastníkom sa podarilo úplne alebo čiastočne zvrátiť ochorenie
 • 7 z 10 účastníkov prestalo užívať inzulín
 • priemerný úbytok hmotnosti 7 kg
 • zlepšenie kvality života a viac energie

NÁŠ TÍM

Bezpečnosť a zdravotná starostlivosť o účastníkov sú zabezpečené multidisciplinárnym tímom špecializovaných odborníkov vrátane koordinátora programu, lekára, diabetologickej sestry, nutričného terapeuta a kouča. Počas prvých šiestich mesiacov je multidisciplinárny tím v intenzívnom kontakte s účastníkmi a ich ošetrujúcimi lekármi, aby bolo dohliadané na ich bezpečnosť a zdravie a predišlo sa narušeniu regulácie hladiny glukózy.

KONTAKTUJTE NÁS

PARTNERI PROGRAMU